PDF Ispis E-mail

Studija objavljena ovih dana u ?asopisu Ameri?ke medicinske asocijacije o istraživanjima uticaja na?ina prehrane na nivo lošeg holesterola u krvi, obavljenim u Kanadi, vrlo je jasan putokaz za sve one kojima ta vrsta masno?a ugrožava zdravlje i, u najgorem slu?aju,  i sam život. Nedvosmisleno je ustanovljeno da odre?ene namirnice za ljudsku ishranu smanjuju nivo lošeg holesterola i preko 10 posto.


U prehrani na Zapadu je jako mnogo mesa i masno?a, a lako vidljivi rezultat je gojaznost. Druge, zdravstvene probleme otkrivaju ljekari.

U pokret "jesti zdravije" uklju?eni su ljekari, dijeteti?ari, ministri zdravlja, a u Sjedinjenim Državama posebno izrazito i prva dama Michelle Obama. Dobro odmjerena dijeta i vježbanje klju?ni su za održavanje zdravog nivoa holesterola.

Holesterol pomaže gradnji i održavanju ?elija ljudskog organizma. Masno?a tipa HDL doprinosi ukupnom zdravlju, dok holesterol tipa LDL šteti srcu. Tipi?an savjet je smanjiti unos masno?a životinjskog porijekla u organizam da bi se smanjio i izvor stvaranja štetnog holesterola. „Povr?e kao bamija i patlidžan, to smo pouzdano utvrdili,  pomažu razgradnji lošeg holesterola“ - isti?e kanadski doktor David Jenkins.

U istraživanju koje je vodio želio je utvrditi da li odre?ene namirnice u hrani snažnije doprinose razgradnji LDL u odnosu na posnu dijetalnu ishranu bez tih namirnica. Istraživanjem je obuhva?eno 350 žena i muškaraca, svi na granici da lijekovima smanjuju loši holesterol. U hrani jedne grupe bilo je dosta jabuka, grož?a, jagoda, žitarica, oraha i lješnika, maslinovog i ulja od repice, graha i soje.

Procenat smanjenja lošeg holesterola u toj grupi bio od 13 do 14 procenata.  U drugoj grupi u?esnika istraživanja koji su bili na uobi?ajenoj posnoj dijeti smanjenje LDL bilo je samo 3 procenta.

Doktor Jenkins isti?e: „Ljudi mogu zaista efikasno na?inom ishrane uticati na nivo holesterola tipa LDL u svom organizmu.“ A Bonnie Wood, jedna od u?esnica, kaže: „Mnogo je bolje programom ishrane smanjivati loši holesterol nego to ?initi lijekovima.“

Uz dokazano smanjivanje nivoa  lošeg holesterola uzimanjem namirnica koje uti?u na to smanjivanje, kanadski ljekari isti?u da takva dijeta doprinosi i smanjenu krvnog pritiska.

Izvor: VoA News

www.medicina.ba

13.09.2011.

Komentari (0)
Komentiraj
Vaši kontakt detalji:
Komentar:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
Security
Molim unesite anti-spam kod sa slike.